MAXIM Zlín

Soutěž na Facebooku

Pravidla soutěže o 2 ks slevových poukazů na 3.000,- Kč  k leteckému zájezdu v ceně nad 50 000,- Kč

 

  1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost MAXIM Zlín spol.s.r.o. se sídlem na adrese Zlín, Dlouhá 5136, PSČ 76001, Česká republika, IČ: 49451928, DIČ CZ49451928, (dále jen "pořadatel").

 

 

B) TRVÁNÍ A MÍSTO SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na Facebookových stránkách Dovolená levně - MAXIM Zlín. Soutěž probíhá v době od 12. 12. 2022, od okamžiku zveřejnění (12:00) na stránkách www.facebook.com/maxim.zlin  do ukončení dne 04.01.2023 v 16:00.

 

 C) ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let (osoby mladší 18 let se smí soutěže zúčastnit pouze se souhlasem rodičů/zákonných zástupců) s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen “soutěžící”). Vyloučeni ze soutěže jsou zaměstnanci MAXIM Zlín a jejich rodinní příslušníci.

2. Za účelem účasti v soutěži musí soutěžící v době trvání soutěže olajkovat a sdílet uvedený příspěvek s minimálně jedním z přátel facebooku pod soutěžním příspěvkem zveřejněným na facebooku Dovolená levně, a napsat komentář s kým by rád letěl na dovolenou.

 3. Soutěžící bude vyloučen ze soutěže v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany tohoto soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

 

D) MECHANIKA SOUTĚŽE

1. Soutěž poběží od pondělí 12. 12. 2022 do středy 04. 01. 2023.

 2. Každý soutěžící může vložit pouze jeden soutěžní komentář. Vloží-li soutěžící více než 1 komentář, bude ze soutěže vyloučen.

 3. Do 2 dnů po ukončení soutěže bude pomocí commentpicker.com náhodně vylosován výherce soutěže.

 

 E) VÝHRA A KOMUNIKACE S VÝHERCEM

 1. Výhrou v soutěži je 2x slevový poukaz v hodnotě 3000,- Kč.

 2. Výhru nelze vyplatit v hotovostním ekvivalentu zájezdu, vymáhat právní cestou ani požadovat alternativní plnění. V případě nevyčerpání výhry nevzniká nárok na její proplacení. V případě, že výhru odmítne výherce i náhradník, výhra propadá.

 3. Výherci budou o své výhře informováni prostřednictvím facebookových stránek „Dovolená levně“ nejpozději do dvou dnů po ukončení soutěže.

 4. Soutěžící souhlasí s případným zveřejněním svého jména a příjmení na facebookovém profilu www.facebook.com/maxim.zlin

 5. V případě, že se pořadateli nepodaří s výhercem do 24 hodin od vylosování spojit přes Facebookovou stránku (v komentáři u soutěžního příspěvku) nebo soukromou zprávu, výhra propadá bez možnosti náhrady.

 

    F) OSOBNÍ ÚDAJE

1. Účastí v této soutěži soutěžící bere na vědomí zpracování svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa) pro účely realizace této soutěže (zejména za účelem evidence soutěžících, výběru a oslovení výherce soutěže a domluvení předání výher).

2. Pořadatel nakládá s osobními údaji soutěžících podle nařízení GDPR a ZOOÚ, kde jsou také upravena i práva subjektu údajů.

 3. Soutěžící jako subjekt osobních údajů má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování jeho uložených dat.

 4. Kontakt s pořadatelem jako správcem osobních údajů je možný:

1) písemně na adrese sídla správce uvedené výše, bod A.

2) písemně prostřednictvím emailové adresy: ckmaxim@ckmaxim.cz

 

 G) PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

 1. Pořadatel neodpovídá za nedoručení zpráv souvisejících se soutěží.

 2. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o výherci.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit, nebo zrušit, a to bez udání důvodů a poskytnutí náhrady. Za tuto soutěž, její technickou stránku, průběh, vyhlašování ani předávání cen jakožto ceny samotné nijak nenese odpovědnost společnost Facebook

Vytvářím objednávku...